«ارکان جهت ساز شرکت تامین نیرو»

بیانیه چشم انداز

برترین برند تأمین کننده نیروی دریایی متخصص و کارآمد در سطح ملی و منطقه خاورمیانه

بیانیه ماموریت

می کوشیم نیروی انسانی مورد نیاز صنعت دریانوردی را با بالاترین کیفیت و در اسرع وقت همراه با رضایت حداکثری کلیه ذینفعان، با توجه به توانایی های بالقوه در استفاده از فرصت ها و مقابله با تهدیدها در محیطی پرانگیزه تحت سایه ابتکار و چابک سازی سازمانی، فراهم آوریم.

بیانیه ارزشهای محوری

  • صداقت و وفاداری، احساس مسئولیت و امانت
  • حسن روابط با مشتريان و كاركنان
  • خلاقیت، یادگیری و نوآوری
  • پايبندی به اصول حرفه اي و منافع كليه ذينفعان
  • توجه به کرامت انسانی و شایسته سالاری