شرکت تأمین نیرو در نظر دارد از تعداد محدودی ملوان و افسر دارای گواهینامه شایستگی کار بر روی کشتی های زیر 3000 تن، با اولویت سابقه فعالیت بر روی شناورهای شرکت کشتیرانی دریای خزر و نیز ساکن اسـتان های شمالی کشور جهت همـکاری در شناورهای شرکت کشتیرانی دریای خزر به صورت قرارداد مدت معین، دعوت بعمل آورد.

توجه:

دریانوردان متقاضی تنها در صورت " تکمیل کلیه مدارک مورد نیاز" می توانند در روزهای کاری از ساعت 13 الی 18 ضمن به همراه داشتن کلیه مدارک با اعتبار حداقل 6 ماه، به واحد کارگـزینی افـسران / ملوانان شرکت تأمین نیرو مستقر درآدرس: لویزان، شیان، میدان طـجرلو، مجتمع فرهنگی ورزشی کشتیرانی ج.ا.ا، شرکت تأمین نیروی خطوط کشتیرانی کیش، مراجعه نمایند. لذا اکیداً توصیه می گردد از هر گونه تماس تلفنی و پیگیری های حضوری خود داری نمایید. بدیهی است کارشناسان شرکت پس از اتمام هر مرحـله با متقاضی تماس خواهند گرفت.

نکته حائز اهمیت:

اخذ درخواست همکاری و مدارک توسط شرکت به منزله استخدام نبوده و شرکت پس از بررسی ها و استعلامات حراست، روانشناسی و دیگر مراحل و تشریفات قانونی نسبت به همکاری یا عدم همکاری تصمیم خواهد گرفت. همچنین ادامه همکاری در سفرهای بعدی منوط به ارزیابی های عملکردی پرسنل خواهد بود.