درباره ما

ما در زمینه تأمین نیروی دریایی مورد نیاز صنعت دریانوردی فعالیت می نماییم و می کوشیم رضایت کلیه ذینفعان را فراهم آوریم.

تاریخچه شرکت تأمین نیروی انسانی خطوط کشتیرانی کیش:

شرکت افق هزاره نو کیش (سهامی خاص) در تاریخ 1387/11/16 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ثبت 7587 مورخ 1387/11/16 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش به ثبت رسید. سپس نام شرکت در سال 1388 به شرکت "تامین نیروی انسانی خطوط کشتیرانی کیش" ( KSLM-CO) تغییر یافت.